Развојни план школе:

Школски програм:

Годишњи план рада:

Акциони план ШРП:

Стручни тимови:

Закони и правилници:

Нормативна акта школе:

Издавање дупликата:

Распоред писаних провера:

План хигијене ГТШ „НЕИМАР“:

Извештаји о раду:

Финансијски извештаји:

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ 5

Архива обавештења: