Управни, нормативно-правни послови

Јована Филиповић
секретар

Административно финансијско особље

Roberta Gasevic
Сања Топаловић
дипл.економиста за фин.рачу.послове
Роберта Гашевић
референт за фин.рачу.послове
 

Стручни сарадници

Milijana Milosevic
Милијана Милошевић
психолог
Бојана Станковић
координатор за образовање одраслих