Административно особље

Mirela Ilić Roberta Gasevic  
Мирела Илић
секретар
Сања Топаловић
шеф рачуноводства
Роберта Гашевић
административни радник
 

Стручни сарадници

Milijana Milosevic Sonja Marinkovic  
Милијана Милошевић
психолог
Соња Маринковић
координатор за образовање одраслих
Ивица Гацик
техничар инф. система