Административно особље

Roberta Gasevic
Јована Филиповић
секретар
Сања Топаловић
шеф рачуноводства
Роберта Гашевић
административни радник
 

Стручни сарадници

Milijana Milosevic
Милијана Милошевић
психолог
Никола Ранђеловић
координатор за образовање одраслих
Ивица Гацик
техничар инф. система