Prezentacija projekta „GRADIMO SEBE, GRADIMO BUDUĆNOST“

U sklopu aktivnosti na prezentaciji projekta GRADIMO SEBE GRADIMO BUDUĆNOST, u okviru ERASMUS programa EU, projekat Građevinske tehničke škole „Neimar“ je predstavljen Nastavničkom veću naše škole, kao i Savetu roditelja i Školskog odbora. Takođe je posebno održana prezentacija projekta roditeljima i učenicima odeljenja At31 i At32, koji su ciljna grupa projekta.
Prezentacija sadrži osnovne podatke o projektu, planirane aktivnosti, predstavljanje programa ERASMUS i hosting kompanije „Vitalis “ iz Nemačke, plan mobilnosti kao i očekivane rezultate.
Očekujemo da ćemo u narednim danima projekat, predstaviti i predstavnicima lokalne zajednice, predstavnicima preduzeća sa kojima naša škola sarađuje i medijima.

                                                                                                                                              

 

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „NEIMAR“ U PROGRAMU EU ERASMUS +

U okviru februarskog konkursnog roka za projekte mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja, naša škola podržana od strane EU u okviru programa Erasmus+

Nakon zadovoljstva zbog iskazanog interesovanja učenika za upis u narednu školsku 2023/2024.godinu, lepe vesti stižu i kada su u pitanju projektne aktivnosti. Predloženi projekat „GRADIMO SEBE, GRADIMO BUDUĆNOST“ prošao je selekciju od strane komisije EU i predložen za finansiranje u okviru programa ERASMUS +.  U planu je da projekat započne  1.septembra ove godine i da traje godinu dana. Važan segment ovog projekta jeste mobilnost učenika sa obrazovnog profila Arhitektonski tehničar i odlazak na dvonedeljnu stručnu praksu u Nemačku. Partner na projektu biće kompanija „Vitalis“, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji projekata mobilnosti učenika.

„Erasmus+ je jedan od najvećih programa EU  koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta. Ovo je velika čast za nas i našu školu, još jedan primer koliko pažnje poklanjamo boljim postignućima naših učenika, čemu će ova mobilnost i stručna praksa nesumnjivo doprineti, pre svega, usavršavanju kompetencija naših učenika sa obrazovnog profila arhitektonski tehničar“ – kazao je direktor škole Sreten Vasić, jedan od članova projektnog tima.

„Za 15 učenika sa obrazovnog profila Arhitektonski tehničar biće organizovana mobilnost u  kompaniji  „Vitalis“. Ova mobilnost podrazumevaće pre svega, organizaciju stručne prakse za naše učenike u kompanijama i preduzećima u Lapcigu i Drezdenu. Pored organizacije praktične nastave u Nemačkoj, projekat podrazumeva i usavršavanje engleskog jezika, učenje nemačkog jezika, razna socijalna događanja, druženje učenika sa vršnjacima iz drugih zemalja. Jedva čekamo da projekat zvanično počne“- ističe koordinator projekta Ljiljana Mladenović, profesor stručnih predmeta.