Сарадња родитеља и школе је од изузетног значаја за целокупан развој ученика. Током школске године, родитељи имају могућност да се обрате педагошко-психолошкој служби или одрже разговор са било ким од наставног особља. 

Распоред одржавања отворених врата наставника од 1-4. разреда биће ускоро објављен. 

За додатне термине отворених врата се можете договорити са разредним старешином Вашег детета.