ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Dragica Lazic Sladjana Savic Snezana Antic
Мирјана Голубовић
техничар одр. инф. система и техн.
Драгица Лазић
помоћно особље
Слађана Савић
помоћно особље
Снежана Антић
помоћно особље
Radica Dimitrijevic Danijela Djordjevic Milena Radovanovic
Радица Димитријевић
помоћно особље
Данијела Ђорђевић
помоћно особље
Милена Радовановић
помоћно особље
Сузана Салић
помоћно особље
   

ДОМАРИ

Dejan Golubovic
Милош Крстић
домар
Дејан Голубовић
домар