ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Dragica Lazic Sladjana Savic
Дарко Цветковић
техничар инвестиционог и техничког одржавања
Мирјана Голубовић
техничар одр. инф. система и техн.
Драгица Лазић
помоћно особље
Слађана Савић
помоћно особље
Snezana Antic Radica Dimitrijevic Danijela Djordjevic Milena Radovanovic
Снежана Антић
помоћно особље
Радица Димитријевић
помоћно особље
Данијела Ђорђевић
помоћно особље
Милена Радовановић
помоћно особље
Сузана Салић
помоћно особље
Јелена Тодоровић
помоћно особље
 

ДОМАРИ

Dejan Golubovic
Милош Крстић
домар
Дејан Голубовић
домар