U okviru programa EU, ERASMUS + i projekta „GRADIMO SEBE-GRADIMO BUDUĆNOST“ započela je mobilnost učenika u kompaniji Vitalis, u Lapcigu, Nemačka. Nakon što su učenici pristigli u nedelju, organizovan je sastanak i dobrodošlica od strane ljubaznih domaćina iz „Vitalisa“. Započela je i praktična nastava, prve nedelje iz AUTOCAD-a, a druge nedelje je planirana i iz stručnih predmeta građevinske i arhitektonske struke.

Direktor škole: Na mobilnosti su 15 učenika trećeg razreda sa smera Arhitektonski tehničar kao i 2 nastavnice u pratnji. Ono što možemo zaključiti na osnovu fotografija a i svakodnevnog  kontakta sa koleginicama Snežanom Paunović i Ljiljanom Mladenović, je da, pored učenja i rada u kompaniji, učenici koriste priliku da se  druže, organizovana im je i kulturološka poseta gradu Lajpcigu, domaćini su se zaista potrudili da se naši učenici osećaju prijatno tokom dvonedeljnog boravka. Na mobilnosti su trenutno i učenici iz drugih škola iz Srbije, ali i iz drugih zemalja kao što su Portugal, Hrvatska, Španija, Bugarska… Učenici vode dnevnike i evidenciju o svim događajima u Lajpcigu kao i o samom radu i praksi u kompaniji, pod nadzorom predavača iz „Vitalisa“ pa očekujemo puno materijala, nakon povratka sa mobilnosti.

Zahvaljujući EU i ERASMUS + programu, našim učenicima pružena je šansa da saznaju dosta toga o EU, načinu školovanja, pohađanja prakse, imaju prilike da se druže, da obilaze kulturne znamenitosti, putuju, upoznaju druge i drugačije. Zaista se nadam da će učenici i nastavnici doneti puno pozitivnih utisaka ali i novih saznanja kada je u pitanju sticanje savremenih stručnih kompetencija  iz oblasti arhitekture, unaprediti svoje IKT veštine, jezičke kompetencije, jačati socijalne veštine, što i jesu ciljevi ovog projekta-istakao je direktor Sreten Vasić.