„Искористити математичко знање и компетенције и преточити их у социјалну корист за добробит школе, ученика и свих запослених.“

Директор школе треба да буде менаџер школе, који ће исту водити у интересу ученика и запослених.

Резултати рада школе у многом зависе и од директора. Особа изабрана на ту функцију поред стручности за своју област, и услова прописаних законом, мора да познаје и поседује знање и из других области као што су менаџмент, економија, радно право, законски оквир када је у питању образовање, информатичка писменост, знање страног језика.

Директор мора да има мултидисциплинарно образовање, да се стално едукује и усавршава.  Он треба да буде менаџер који следи основне функције менаџмента као што су: планирање, организација, командовање, контрола и координација.

Ауторитет директора не треба да се огледа у снази његове функције, већ у поседовању знања и компетенција.

Директор ГТШ „Неимар“
Сретен Васић