Полагач облога врши припрему површина за извођење керамичарских, терацерских, подополагачких, молерских, фарбарских и тапетарских радова, уградњом различитих врсти подних и зидних облога, као и њиховом завршном обрадом.

Овај образовни профил је веома тражен јер вам омогућава да остварите одличну зараду и да притом искажете и своје креативне способности изводећи различите технике декорације како у ентеријеру тако и на отвореном.