У јесен 1939. године формирана је Техничка школа која је те школске године уписала по једно одељење на грађевинском и машинском одсеку. Током II Светског рата школа је радила у тешким условима и са прекидима, а рад је нормализован након ослобођења.

После рата, техничка школа, уписује доста ученика. Постојала је велика потреба за техничарима, тако да 1947.године при школи почиње са радом и архитектонски одсек. Тих година ЕТШ „Никола Тесла“, у чијем се саставу налазила и наша школа, била је једна од највећих стручних школа у земљи, са око 3.000 ученика.

Године 1968. долази до дезинтеграције овако гломазне школе. Издваја се архитектонски и грађевински одсек и са Грађевинском школом за квалификоване раднике формира се Граћевински школски центар. Школске 1975/76 при нашој школи почиње са радом и геодетски одсек. а 1985. године школа мења назив у Граћевинска техничка школа „Неимар“.

Од оснивања до данас нашу школу завршило је 15.000 ученика различитих профила и степена стручне спреме. ГТШ „Неимар“ је од 2003. године у Програму реформе средњих стручних школа односно у CARDS програму. Овим смо постали једна од пет школа у Србији у којима су формирани Центри за континуирано образовање одраслих, са циљем организовања обука личног усавршавања, образовања и стицања нових знања у различитим областима. Припремљени су програми из области грађевинарсрва, обраде дрвета и информатике, по модуларном систему.