ПРОЦЕДУРА УПИСА

 • Ванредно школовање (уколико желите да наставите прекинуто школовање или никада нисте ни похађали средњу школу)
 • Преквалификација  (уколико желите да промените занимање)
 • Доквалификација (уколико са завршеном трогодишњом школом желите да наставите школовање и завршите четворогодишњу школу)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 1. Сведочанства о претходним завршеним разредима
 2. Диплома о претходном завршеном образовању
 3. Извод из матичне књиге рођених

Преквалификација:                                                                                           

 • Архитектонски техничар
 • Геодетски техничар – геометар
 • Грађевински техничар
 • Грађевински техничар за лабораторијска испитивања
 • Декоратер зидних површина
 • Руковалац грађевинском механизацијом
 • Хидрограђевинар
 • Произвођач финалних производа од дрвета

Доквалификација:

 • Архитектонски техничар
 • Геодетски техничар – геометар
 • Грађевински техничар
 • Грађевински техничар за лабораторијска испитивања

ЦЕНОВНИК ЗА ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

Упис годинe – 4.500 динара.
Обнова године – 1.500 динара.
Испит  – 1000 динара.
Испит са писменим задатком –1000 динара.
Испит са вежбама – 1.000 динара.
Испит из практичне наставе – 1.000 динара.
Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика – 150 динара.
Час консултативне наставе: група до 15 ученика – 200 динара.
Завршни испит – 2.500 динара.
Матурски испит – 3.000 динара.

Уплата се врши на бр. жиро рачуна ГТШ „Неимар“:

840-31302845-09

модел: 97 са позивом на број: 15-01908-0401-742317-00 (обавезно уписати модел и позив на број)

шифра плаћања: 253 ili 153

Ванредни кандидати су обавезни да приликом пријављивања испита упишу смер и разред, за испите који се појављују у више година обавезно назначити за коју годину се полаже испит (нпр. Математика II).

Пријава се врши лично или путем електронске поште vanredni.neimar@gmail.com

За све додатне информације можете се обратити  Бојани Станковић на телефон 018/292-092