Позив за подношење понуда – услуге организовања екскурзије

Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша, објављује позив за подношење понуда у поступку јавнe набавкe мале вредности, редни број јавне набавке 1.2.2 – услуге организовања екскурзије у школској 2019/20

Read More

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке – Замена столарије – прозора на западном делу објекта

Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша, објављује позив за подношење понуда у поступку јавну набавку мале вредности, редни број јавне набавке 1.3.1 – Замена столарије – прозора на западном делу објекта.

Read More

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке рачунарске опреме

Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша, објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број јавне набавке 8 – набавка рачунарске опреме.

Read More