Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша, објављује позив за подношење понуда у поступку јавнe набавкe мале вредности, редни број јавне набавке 1.2.2 – услуге организовања екскурзије у школској 2019/20, за ученике трећег и четвртог разреда Грађевинске техничке школе „Неимар“ Ниш.

  • Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
  • Конкурсну документацију у поступку јавне набавке – услуге организовања екскурзије у школској 2019/20 години – можете преузети ОВДЕ.
  • Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке – услуге организовања екскурзије у школској 2019/20 години – можете преузети ОВДЕ.

У Нишу, 24.12.2019. године.