ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

У јесен 1939. године формирана је Техничка школа која је те школске године уписала по једно одељење на грађевинском и машинском одсеку. Током II Светског рата школа је радила у тешким условима и са прекидима, а рад је нормализован након ослобођења.

ШКОЛА ДАНАС

Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша је школа регионалног значаја са богатом традицијом дугом скоро 8о година. Налази се у Нишу у Улици Београдској бр. 18. недалеко од центра града и главне аутобуске станице, иза Нишке тврђаве.

НАСТАВНИ КАДАР

Професори Грађевинско техничке школе „Неимар“ у Нишу су признати стручњаци у својим областима, и својом оспособљеношћу, сталним усавршавањем, педагошким искуством и посвећеношћу, створиће нове могућности за Вашу успешну будућност.

МИСИЈА ШКОЛЕ

Подстицање професионалног и личног развоја ученика и наставника, унапређујући сарадњу са родитељима и друштвеном заједницом – активно учествујемо у развоју региона, кроз образовање за занимања III и IV степена грађевинске и геодетске струке.

Образовни профили

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА (III СТЕПЕН)

Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА је оспособљавање лица за извођење зидарских, армирачких и тесарских радова уз примену мера заштите и безбедност на раду и заштите животне средине.

Опширније

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР (IV СТЕПЕН)

Уређује и презентује урбанистичке пројекте. Бави се високоградњом, конзервацијом и ревитализацијом. Анализира цене и предрачун радова. Током школовања стиче знања из нацртне геометрије, статике и отпорности материјала, примене рачунара у грађевинарству, урбанизма и слично.

Опширније

ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР (IV СТЕПЕН)

Уопштено говорећи, посао геометара састоји се од израде планова и карата земљине површине. Прикупљени подаци о координатама тачака у простору, изгледу површине, воденим границама и сл. приказују се на геодетским картама.

Опширније

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ (III СТЕПЕН)

Руковаоци грађевинскoм механизацијом раде у грађевинским, водопривредним и рударским предузећима те у предузећима која постављају подземне инсталације, као што су струја, вода, телефон и плин. Могућности запошљавања релативно су добре, али претежно у приватном сектору.

Опширније

ПОЛАГАЧ ОБЛОГА (III СТЕПЕН)

Полагач облога врши припрему површина за извођење керамичарских, терацерских, подополагачких, молерских, фарбарских и тапетарских радова, уградњом различитих врсти подних и зидних облога, као и њиховом завршном обрадом.

Опширније
Ванредно школовање

Остале вести

Августовски рок за ванредне ученике

Пријављивање ванредних и матурског испита у августовском року школске године 2023/24. за ванредне ученике обавиће се  12 – 16. августа 2024. године, д
Опширније

ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИЈА ШКОЛА

Почетком јула, у ГТШ „Неимар“ започео је пројекат извођења радова на санацији и замени спољашње столарије, на западној фасади школе. (више…)
Опширније

ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2024/25.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА УПИС У ГТШ „НЕИМАР“ - ЗНАТНО ПОВЕЋАН ДОЊИ ПРАГ НЕОПХОДНИХ ПОЕНА (више…)
Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БУДУЋЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ГТШ „НЕИМАР“

Упис ученика у први разред Грађевинске техничке школе "Неимар" за школску 2024/2025. обавиће се непосредно, у школи, по следећем распореду:  ПРВИ У
Опширније

Партнери и пријатељи