Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша је школа регионалног значаја са богатом традицијом дугом скоро 8о година. Налази се у Нишу у Улици Београдској бр. 18. недалеко од центра града и главне аутобуске станице, иза Нишке тврђаве.

Наша школа обухвата два подручја рада: геодезију и грађевинарство и шумарство и обраду дрвета. Уписује и образује ученике III и IV степена стручности. Ученици наше школе, након завршеног школовања, углавном лако и брзо налазе посао, јер се ради о траженим и дефицитарним занимањима.

Школски простор састоји се од три, физички одвојена објекта и то: главна зграда, две споредне зграде и полигона за практичну наставу. У дворишту школе смештен је терен за кошарку, одбојку и рукомет.

Главна зграда је на два спрата. У њој се налази 21 учионица са припремним просторијама. Учионице су добро опремљене и изузетно се одржавају, како би боравак ученицима у школи био што пријатнији. На другом спрату су два кабинета за информатику и сродне предмете и медијатека. У приземљу школе је школска библиотека и центар за самостално учење. Центар за самостално учење је опремљен са 10 рачунара, интернет везом и библиотеком књига за све стручне предмете.

На полигону за практичну наставу је 6 учионица. Свака је опремљена најсавременијим алатом и опремом потребном за извођење практичне наставе. Део полигона је и сала за физичко васпитање и још један терен за кошарку, одбојку и рукомет.

Подстицање професионалног и личног развоја ученика и наставника, унапређујући сарадњу са родитељима и друштвеном заједницом – активно учествујемо у развоју региона, кроз образовање за занимања III и IV степена грађевинске и геодетске струке.

Учешћем у Реформи средњег стручног образовања кроз CARDS пројекат, школа се развија и као регионални центар за континуирано образовање одраслих.

Желимо да наша школа постане савремени образовани центар за редовно и ванредно стручно образовање деце и одраслих у Нишком региону. То ће бити школа у коју се радо долази јер је настава савремена, квалитетна и прилагођена свима, како онима који се укључују у процес рада, тако и онима који настављају школовање.