Подстицање професионалног и личног развоја ученика и наставника, унапређујући сарадњу са родитељима и друштвеном заједницом – активно учествујемо у развоју региона, кроз образовање за занимања III и IV степена грађевинске и геодетске струке.

Учешћем у Реформи средњег стручног образовања кроз CARDS пројекат, школа се развија и као регионални центар за континуирано образовање одраслих.

Желимо да наша школа постане савремени образовани центар за редовно и ванредно стручно образовање деце и одраслих у Нишком региону. То ће бити школа у коју се радо долази јер је настава савремена, квалитетна и прилагођена свима, како онима који се укључују у процес рада, тако и онима који настављају школовање.