Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша, објављује позив за подношење понуда у поступку јавну набавку мале вредности, редни број јавне набавке 1.3.1 – Замена столарије – прозора на западном делу објекта.

  • Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
  • Конкурсну документацију у поступку јавне набавке – Замена столарије – прозора на западном делу објекта – можете преузети ОВДЕ.
  • Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.1. – Замена столарије – прозора на западном делу објекта – можете преузети ОВДЕ.
  • Обавештење о закљученом уговору – можете преузети ОВДЕ.

У Нишу, 11.10.2019. године.