Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА је оспособљавање лица за извођење зидарских, армирачких и тесарских радова уз примену мера заштите и безбедност на раду и заштите животне средине.

Један део школовања будућих оператер основних грађевинских радова одвија се у школи а други у грађевинским фирмама које сарађују са школом.

У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку са технологијом, један дан недељно, током прве године школовања. За те потребе направљено је мини градилиште у школском дворишту где ученици могу у потпуности да сазидају један објекат. Учење у грађевинској фирми почиње од друге године када ученици заједно са наставником одлазе на градилишта у Нишу и околини где обављају практичну наставу и то у другој години два дана, а у трећој чак три дана недељно. Практична настава у грађевинским фирмама реализује се уз употребу савремених средстава рада, укључивањем ученика у процес рада уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.