Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша, објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број јавне набавке 8 – набавка рачунарске опреме.

  • Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
  • Конкурсну документацију за набавку рачунарске опреме можете преузети ОВДЕ.
  • Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 8 – набавка рачунарске опреме – можете преузети ОВДЕ.
  • Обавештење о закљученом уговору – можете преузети ОВДЕ.

У Нишу, 18.10.2018. године