Пријављивање испита у октобарском року школске године 2019/20 за ванредне ученике обављено је од 7-12. октобра 2019. док су термини за полагање испита од 28. октобра – 08. новембра 2019. године.

ПОНЕДЕЉАК, 28. ОКТОБАР 2019.

09,30 часова – ФОТОГРАМЕТРИЈА, Душан Вучетић
10,00 часова – БЕТОН, Сандра Митровић
10,30 часова – СРПСКИ ЈЕЗИК, Милан Драча
12,00 часова – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (РУКОВАЛАЦ ГРАЂ. МЕХАНИЗАЦИЈОМ), Драгана Пејовић

УТОРАК, 29. ОКТОБАР 2019.

09,30 часова – ЦВЕЋАРСТВО, Зоран Ђокић
10,45 часова – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, Ивана Тодоровић
11,30 часова – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (ХИДРОГРАЂЕВИНАР), Биљана Милићевић
11,30 часова – ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА, Снежана Пауновић

СРЕДА, 30. ОКТОБАР 2019.

08,30 часова – ВЕРОНАУКА – Никола Чолић
09,30 часова – ПРОЈЕКОВАЊЕ ПАРКОВА И ОСНОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА, Зоран Ђокић

ЧЕТВРТАК, 31. ОКТОБАР 2019.

09,30 часова – ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА, Зоран Ђокић

ПЕТАК, 01. НОВЕМБАР 2019.

09,30 часова – НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА, Весна Минић
09,30 часова – ОСНОВЕ АРАНЖИРАЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА, Зоран Ђокић
11,30 часова – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, Славица Марјановић

ПОНЕДЕЉАК, 04. НОВЕМБАР 2019.

09,00 часова – ГЕОДЕЗИЈА, III-IV РАЗРЕД, Бранислав Поповић
09,30 часова – ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, Зоран Ђокић

УТОРАК, 05. НОВЕМБАР 2019.

09,30 часова – ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, Зоран Ђокић
10,45 часова – МАТЕМАТИКА, Загорка Гајић
11,30 часова – ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, III СТЕПЕН, Звездан Стипсић
11,30 часова – БОТАНИКА, Зоран Ђокић

СРЕДА, 06. НОВЕМБАР 2019.

09,30 часова – ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ), Зоран Ђокић

ЧЕТВРТАК, 07. НОВЕМБАР 2019.

09,30 часова – РАСАДНИЧАРСТВО, Зоран Ђокић
10,30 часова – ПУТЕВИ, Љиљана Младеновић
10,30 часова – МЕТАЛНЕ И ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, Наташа Шагрић
12,30 часова – ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ), Радица Јевремовић

ПЕТАК, 08. НОВЕМБАР 2019.

09,30 часова – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, Љиљана Младеновић
09,30 часова – ТЕХНОЛОГИЈА ЦВЕЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ, Зоран Ђокић
10,30 часова – ЖЕЛЕЗНИЦЕ, Наташа Шагрић
11,00 часова – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, Лела Голубовић

Ценовник за трогодишње и четворогодишње школовање:

Упис годинe – 3.300 динара.
Обнова године – 1.100 динара.
Испит без писменог дела – 650 динара.
Испит са писменим делом – 750 динара.
Испит са вежбама – 1000 динара
Испит из практичне наставе – 1.000 динара
Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика – 90 динара
Час консултативне наставе: група до 15 ученика – 120 динара
Завршни испит – 1.850 динара.
Матурски испит – 2.300 динара.

Уплата се врши на бр. жиро рачуна ГТШ „Неимар“: 840-1657666-29
Ванредни кандидати су обавезни да приликом пријављивања испита упишу смер и разред, као и да на самом испиту имају Записник о полагању испита. За испите који се појављују у више година обавезно назначити за коју годину се полаже испит (нпр. Математика II), у противном кандидат неће имати право да изађе на испит.

За све додатне информације можете се обратити координатору за образовање одраслих Соњи Маринковић на телефон 018/ 292-092.