Конкурсом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за упис ученика у први разред школске 2023/2024. године, у Грађевинској техничкој школи „Неимар“ планиран је упис на следећим образовним профилима:

Црвени крст, Београдска 18, тел: 018251063,

gtsneimar@gmail.com, http://www.gtsneimar.edu.rs

Геодезија и грађевинарство
ШИФРА НАЗИВ БРОЈ МЕСТА ТРАЈАЊЕ ЈЕЗИК
NINI SO 4H26S Архитектонски техничар 60 4 год Српски
NINI SO 4H23S Геодетски техничар – геометар 30 4 год Српски
NINI SO 3H16S Керамичар – терацер – пећар 15 3 год Српски
NINI SO 3H19S Руковалац грађевинском механизацијом 15 3 год Српски