Назив школе: ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „Неимар“-Ниш

 Општина: Црвени Крст

Београдска 18, тел: 018251063

gtsneimar@gmail.com, http://www.gtsneimar.edu.rs

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ – ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025.годину

Укупно регуларних: 102

Укупно дуалних: 10

ШИФРА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ДУЖИНА ТРАЈАЊА СТАТУС БРОЈ МЕСТА
NICK SB 4H26S Архитектонски техничар
Геодезија и грађевинарство
4 год. Активан 56 (56 + 0)
NICK SB 4H23S Геодетски техничар – геометар
Геодезија и грађевинарство
4 год. Активан 28 (28 + 0)
NICK SB 3H19S Руковалац грађевинском механизацијом
Геодезија и грађевинарство
3 год. Активан 14 (9 + 5)
NICK SB 3H73S Полагач облога
Геодезија и грађевинарство
3 год. Активан 14 (9 + 5)