Пријављивање испита у јануарском року школске године 2019/20 за ванредне ученике обављено је од 16-20. децембра 2019. док су термини за полагање испита од 13-24. јануара 2020. године.

ПОНЕДЕЉАК, 13. ЈАНУАР 2020.

09,00 часова – ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНА, Сандра Митровић
09,30 часова – АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА, Зоран Ђокић
09,30 часова – КАТАСТАР, Душан Вучетић
10,00 часова – МАТЕМАТИКА, Загорка Гајић
10,45 часова – ОСНОВИ ГРАЂЕЊА, Љиљана Младеновић
11,00 часова – ПУТЕВИ, Љиљана Младеновић
12,00 часова – СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА, Снежана Живановић

УТОРАК, 14. ЈАНУАР 2020.

09,30 часова – ИСХРАНА БИЉА, Зоран Ђокић
09,30 часова – ИСТОРИЈА, Иван Илић
12,00 часова – ОСНОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА, Снежана Пауновић
12,15 часова – РУСКИ ЈЕЗИК, Александра Николић

СРЕДА, 15. ЈАНУАР 2020.

08,30 часова – ВЕРОНАУКА, Никола Чолић
09,30 часова – ГЕОДЕЗИЈА, I РАЗРЕД, Милош Ђорић
09,30 часова – РАСАДНИЧАРСТВО, Зоран Ђокић
11,30 часова – СОЦИОЛОГИЈА, Миланка Антов
11,30 часова – УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА, Миланка Антов
12,00 часова – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ, Драгана Пејовић

ЧЕТВРТАК, 16. ЈАНУАР 2020.

08,30 часова – ГЕОДЕЗИЈА, III РАЗРЕД, Бранислав Поповић
08,30 часова – ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА, III-IV РАЗРЕД, Бранислав Поповић
09,30 часова – ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ, Зоран Ђокић
10,00 часова – СРПСКИ ЈЕЗИК, Милан Драча
10,30 часова – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, Ивана Тодоровић
12,00 часова – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА ЧИТАЊЕМ ПЛАНОВА, Мирјана Николић
13,30 часова – ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, Радица Јевремовић

ПЕТАК, 17. ЈАНУАР 2020.

09,30 часова – НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА, Весна Минић
09,30 часова – ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА, Зоран Ђокић
10,00 часова – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА, Гордана Цветић
10,30 часова – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ, Биљана Милићевић
11,00 часова – ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА, I РАЗРЕД, Лела Голубовић
11,00 часова – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, Лела Голубовић

ПОНЕДЕЉАК, 20. ЈАНУАР 2020.

09,30 часова – ЦВЕЋАРСТВО, Зоран Ђокић
10,45 часова – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, Љиљана Младеновић
11,00 часова – МОСТОВИ, Љиљана Младеновић

УТОРАК, 21. ЈАНУАР 2020.

08,00 часова – ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ, Милош Ђорић
09,00 часова – ХЕМИЈА, Градимир Тонић
09,30 часова – ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПАРКОВА, Зоран Ђокић
12,00 часова – ПРЕДУЗЕТНИШТВО, Снежана Пауновић

СРЕДА, 22. ЈАНУАР 2020.

09,30 часова – ОСНОВЕ АРАНЖИРАЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА, Зоран Ђокић
10,00 часова – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ, Зоран Никодијевић

ЧЕТВРТАК, 23. ЈАНУАР 2020.

09,30 часова – ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, Зоран Ђокић
09,30 часова – БОТАНИКА, Зоран Ђокић
09,30 часова – ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, Зоран Ђокић
11,00 часова – ФИЗИКА, Љиљана Анђелковић
12,00 часова – ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА, Драгана Ивановић

ПЕТАК, 24. ЈАНУАР 2020.

09,30 часова – ПРАКТИЧНА НАСТАВА, Зоран Ђокић
11,30 часова – ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, Звездан Стипсић
12,00 часова – РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА, Звездан Стипсић
12,00 часова – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, Славица Марјановић
12,30 часова – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ, Славиша Цветковић

 

ЦЕНОВНИК ЗА ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

Упис годинe – 3.300 динара.
Обнова године – 1.100 динара.
Испит без писменог дела – 650 динара.
Испит са писменим делом – 750 динара.
Испит са вежбама – 1000 динара
Испит из практичне наставе – 1.000 динара
Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика – 90 динара
Час консултативне наставе: група до 15 ученика – 120 динара
Завршни испит – 1.850 динара.
Матурски испит – 2.300 динара.

Уплата се врши на бр. жиро рачуна ГТШ „Неимар“: 840-1657666-29
Ванредни кандидати су обавезни да приликом пријављивања испита упишу смер и разред, као и да на самом испиту имају Записник о полагању испита. За испите који се појављују у више година обавезно назначити за коју годину се полаже испит (нпр. Математика II), у противном кандидат неће имати право да изађе на испит.

За све додатне информације можете се обратити координатору за образовање одраслих Соњи Маринковић на телефон 018/ 292-092.