Влада Србије усвојила је крајем 2023. године Уредбу о подршци дуалном образовању у средњим школама – подршци учењу кроз рад. Сви ученици који упишу смерове који су дефицитарни примаће месечно по 5.000 динара помоћи државе.

„Са списка дефицитарних занимања, у новој школској 2024/2025, у плану је упис друге генерације ученика на смеру ПОЛАГАЧ ОБЛОГА (бивши КЕРАМИЧАР). Ученици који упишу овај образовни профил могу да одлуче да га похађају по дуалном моделу, јер ћемо за 5 ученика, у сарадњи са ЈКП „Наисус“, обезбедити учење кроз рад у том предузећу, чиме се наставља досадашња сарадња. Ти ученици ће, поред редовне надокнаде за праксу која им припада по Закону о дуалном образовању, добијати и помоћ од 5.000 динара. Када се сабере надокнада за учење кроз рад и ова помоћ, биће то један добар џепарац за ученике, нарочито ако се има у виду да се надокнада за учење кроз рад стално увећава, сходно повећању броју часова практичне наставе у фирмама. Наглашавам да ученици који заврше за полагача облога имају одличну перспективу, јер се ради о дефицитарном и добро плаћеном занимању, а с обзиром на сарадњу са ЈКП„Наисус“ ученици ће имати и прилику да се  запосле у овом предузећу“ рекао је директор Грађевинске техничке школе „Неимар“ Сретен Васић.

Процедура је таква да конкурс за добијање новчаних средстава расписује Канцеларија за дуално образовање, а школе пријављују све ученике уписане у први разред на смеровима који школују ђаке за дефицитарна занимања. Уговор о додели средстава за подршку закључују школа, Канцеларија и ученик, односно родитељ или други законски старатељ.