Пријављивање испита у априлском року школске године 2018/19 за ванредне ученике обављено је од 18-22. марта 2019. док су термини за полагање испита у априлском року од 15-25. априла 2019. године.

ПОНЕДЕЉАК, 15. АПРИЛ 2019.

08,00 часова – ГЕОДЕЗИЈА 1, Младен Вујовић
08,00 часова – ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ, Младен Вујовић
10,00 часова – БОТАНИКА, Зоран Ђокић

УТОРАК, 16. АПРИЛ 2019.

09,00 часова – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, Зорана Богуновић
09,30 часова
– ИСТОРИЈА, Иван Илић
10,00 часова – СОЦИОЛОГИЈА, Миланка Антов 
10,30 часова
– ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ, Ана Несторовић

СРЕДА, 17. АПРИЛ 2019.

10,00 часова – ФИЗИКА, Љиљана Анђелковић
10,00 часова – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, Биљана Милићевић

ЧЕТВРТАК, 18. АПРИЛ 2019.

10,00 часова – ПРИМЕЊЕНА ГЕОГРАФИЈА, Данијела Димић
10,00 часова – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ГРАЂЕВИНЦИ и ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА), Мирјана Николић
10,00 часова – АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА, Зоран Ђокић
12,00 часова – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, I-III РАЗРЕД, Лела Голубовић
12,00 часова – ПЕДОЛОГИЈА СА ГЕОЛОГИЈОМ, Зоран Ђокић

ПЕТАК, 19. АПРИЛ 2019.

08,00 часова – ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА, II РАЗРЕД, Милош Ђорић
10,00 часова
– ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ГЕОДЕЗИЈА), I-II РАЗРЕД, Драгана Милосављевић
10,00 часова – ХЕМИЈА, I-II РАЗРЕД, Градимир Тонић
10,00 часова – РАСАДНИЧАРСТВО, Зоран Ђокић
12,00 часова – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, Лидија Бркић
12,00 часова – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (РУКОВАОЦИ ГРАЂ. МАШИНАМА), Драгана Пејовић

ПОНЕДЕЉАК, 22. АПРИЛ 2019.

08,00 часова – КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ, Душан Вучетић
10,00 часова – ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА, I РАЗРЕД, Бранислав Поповић
10,00 часова – ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА, III РАЗРЕД, Бранислав Поповић
10,00 часова – ТЕХНОЛОГИЈА ЦВЕЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ, Зоран Ђокић
12,00 часова – ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА, Зоран Ђокић

УТОРАК, 23. АПРИЛ 2019.

10,00 часова – МАТЕМАТИКА, III РАЗРЕД, Милена Кенић
10,00 часова – ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА), Зоран Ђокић
12,00 часова – ОСНОВЕ АРАНЖИРАЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА, Зоран Ђокић

СРЕДА, 24. АПРИЛ 2019.

12,00 часова – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (ХИДРОГРАЂЕВИНАР), Биљана Милићевић

ЧЕТВРТАК, 25. АПРИЛ 2019.

09,30 часова – НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА, I-II РАЗРЕД (СВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ), Весна Минић
10,00 часова
– МЕТЕОРОЛОГИЈА СА КЛИМАТОЛОГИЈОМ, Зоран Ђокић
11,30 часова – ГЕОДЕЗИЈА (ГРАЂЕВИНЦИ), Славиша Милосављевић
12,00 часова
– ГЕОДЕЗИЈА 2, Милош Ђорић

 

Ценовник за трогодишње и четворогодишње школовање:

Упис годинe – 3.300 динара.
Обнова године – 1.100 динара.
Испит без писменог дела – 650 динара.
Испит са писменим делом – 750 динара.
Испит са вежбама – 1000 динара
Испит из практичне наставе – 1.000 динара
Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика – 90 динара
Час консултативне наставе: група до 15 ученика – 120 динара
Завршни испит – 1.850 динара.
Матурски испит – 2.300 динара.

Уплата се врши на бр. жиро рачуна ГТШ „Неимар“: 840-1657666-29

Ванредни кандидати су обавезни да приликом пријављивања испита упишу смер и разред, као и да на самом испиту имају Записник о полагању испита. За испите који се појављују у више година обавезно назначити за коју годину се полаже испит (нпр. Математика II), у противном кандидат неће имати право да изађе на испит.

За све додатне информације можете се обратити координатору за образовање одраслих Љиљани Младеновић на телефон 018/ 292-092.