Додељена средства за за набавку ЦНЦ машине за сечење и гравирање, као и додатне опреме.

У оквиру јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја за доделу финансијских средстава у циљу опремања ученичких задруга за 2020.годину, наша школа је једна од установа којој ће бити додељена средства за реализацију пројекта, конкретно за набавку ЦНЦ машине за сечење и гравирање, као и додатне опреме.

Циљ пројекта ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РАДА УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ јесте проширење капацитета и услова рада ученичке задруге, а као један од исхода (поред јачања тимског и предузетничког духа ученика и заједничког рада свих задругара) биће набавка машине која ће рад задруге учинити лакшим и ефикаснијим.

Захваљујући донацији Министарства просвете и набавци ЦНЦ машине и одговарајућег софтвера, задругари ће у наредном периоду израђивати различите предмете, пре свега од дрвета и пластике, а у складу са потребама тржишта.