У среду, 18. марта 2020. године, директор Грађевинске техничке школе „Неимар“ и Наставничко веће школе донели су низ одлука и мера о организацији образовно – васпитног рада кроз учење на даљину: