Све информације о активностима које школа тренутно нуди можете добити код свог одељенског старешине, пре свега ако вам је потребна додатна помоћ у раду и савладавању градива.

Наша школа је укључена у пројекат „Обогаћени једносменски рад у средњим школама“ што подразумева један вид продуженог боравка односно додатне подршке ученицима у школи, кад се заврши редовна настава у 12.40.

Сходно насталој ситуацији, а поготову у односу на чињеницу да нисте сви у сваком тренутку у могућности да наставу слушате непосредно у школи, организовали смо активности које имају за циљ додатну помоћ сваком ученику који то буде желео.

То подразумева следеће: постизање бољих образовних постигнућа ученика ( додатна и допунска настава, пре свега из стручних предмета грађевинске струке и математике) и улепшавање школског окружења.

Учешће у активностима је на добровољној бази. Све информације о активностима које школа тренутно нуди можете добити код свог одељенског старешине, пре свега ако вам је потребна додатна помоћ у раду и савладавању градива.

У наставку је план и програм рада у пројекту “Обогаћени једносменски рад у средњим школама“

ПОНЕДЕЉАК
12.40 – 13.10 Постизање бољих образовних постигнућа ученика ( додатна подршка у учењу) – 1 час
13.00 – 14.00 Улепшавање школског окружења – 2 часа
УТОРАК
12.40 – 13.10 Постизање бољих образовних постигнућа ученика – 1 час
13.00 – 14.00 Улепшавање школског окружења – 2 часа
СРЕДА
12.30 – 13.00 Постизање бољих образовних постигнућа ученика – 1 час
ЧЕТВРТАК
12.40 – 13.10 Постизање бољих образовних постигнућа ученика – 1 час
ПЕТАК
12.40- 13.10 Постизање бољих образовних постигнућа ученика – 1 час
13.00 – 14.00 Постизање бољих образовних постигнућа ученика – 2 часа

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе