Пријављивање ванредних и матурског испита у јунском року школске године 2023/24. за ванредне ученике обавиће се  20 – 24. маја 2024. године, док ће термини за полагање испита бити  27. маја – 7. јуна 2024. године.

ЦЕНОВНИК ЗА ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

Упис годинe – 4.500 динара.
Обнова године – 1.500 динара.
Испит  – 1000 динара.
Испит са писменим задатком –1000 динара.
Испит са вежбама – 1.000 динара.
Испит из практичне наставе – 1.000 динара.
Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика – 150 динара.
Час консултативне наставе: група до 15 ученика – 200 динара.
Завршни испит – 2.500 динара.
Матурски испит – 3.000 динара.

Уплата се врши на бр. жиро рачуна ГТШ „Неимар“:

840-31302845-09

модел: 97 са позивом на број: 15-01908-0401-742317-00 (обавезно уписати позив на број)

шифра плаћања: 253 ili 153

Ванредни кандидати су обавезни да приликом пријављивања испита упишу смер и разред, као и да на самом испиту имају Записник о полагању испита. За испите који се појављују у више година обавезно назначити за коју годину се полаже испит (нпр. Математика II), у противном кандидат неће имати право да изађе на испит,

Пријава се врши лично или путем електронске поште vanredni.neimar@gmail.com

За све додатне информације можете се обратити  Бојани Станковић на телефон 018/292-092