Упис је планиран за 09.07. (четвртак) и 10.07.2020. (петак) у периоду од 8 до 15 часова.

Поштовани ученици и родитељи,

од ове године доступна је  услуга за родитеље и друге законске заступнике ученика која им омогућава упис ученика у први разред, у складу са оствареним правом, без доласка у школу,

Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику преда исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења.

Иначе, упис је планиран за 09.07. (четвртак) и 10.07.2020. (петак) у периоду од 8 до 15 часова.

Дакле, обавештење, за упис будућих првака, и за њихове родитеље:

1) Имате могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа (www.euprava.gov.rs). У  том случају, не морате да долазите у школу.

2) Они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али да нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.) 

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани  Конкурсом.

ГТШ Неимар