Пријављивање испита у јунском року школске године 2018/19 за ванредне ученике је од 27-31. маја 2019. док су термини за полагање испита у јунском року од 10-21. јуна 2019. године.

Ценовник за трогодишње и четворогодишње школовање:

  • Упис годинe – 3.300 динара.
  • Обнова године – 1.100 динара.
  • Испит без писменог дела – 650 динара.
  • Испит са писменим делом – 750 динара.
  • Испит са вежбама – 1000 динара
  • Испит из практичне наставе – 1.000 динара
  • Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика – 90 динара
  • Час консултативне наставе: група до 15 ученика – 120 динара
  • Завршни испит – 1.850 динара.
  • Матурски испит – 2.300 динара.

Уплата се врши на бр. жиро рачуна ГТШ „Неимар“: 840-1657666-29

Ванредни кандидати су обавезни да приликом пријављивања испита упишу смер и разред, као и да на самом испиту имају Записник о полагању испита. За испите који се појављују у више година обавезно назначити за коју годину се полаже испит (нпр. Математика II), у противном кандидат неће имати право да изађе на испит.

За све додатне информације можете се обратити координатору за образовање одраслих Љиљани Младеновић на телефон 018/ 292-092.