Пријављивање испита у јануарском року школске године 2018/19 за ванредне ученике обављено је од 24. – 28. децембра 2018. док су термини полагањa испита у јануарском року од 14. – 25. јануара 2019. године.

ПОНЕДЕЉАК, 14. ЈАНУАР 2019.

12,00 ч – НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА, Весна Минић

УТОРАК, 15. ЈАНУАР 2019.

09,30 часова – ИСТОРИЈА, Иван Илић
10,00 часова – СТАТИКА, Биљана Милићевић
10,00 часова – ОСНОВЕ АРАНЖИРАЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА, Зоран Ђокић
11,00 часова – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, Биљана Милићевић
11,00 часова – ПЕДОЛОГИЈА СА ГЕОЛОГИЈОМ, Зоран Ђокић
11,00 часова – ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ, Милош Ђорић
11,45 часова – СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, Миланка Антов
12,00 часова – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ГЕОДЕЗИЈА), Бранислав Поповић
12,00 часова – ИСХРАНА БИЉА, Зоран Ђокић

СРЕДА, 16. ЈАНУАР 2019.

09,00 часова – ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА, Бранислав Поповић
10,45 часова – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, Зорана Богуновић
11,00 часова – МАТУРСКИ ИСПИТ (ГЕОДЕТЕ), Бранислав Поповић
11,30 часова – ВЕРОНАУКА, Чолић Никола
12,00 часова – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ, Драгана Пејовић

ЧЕТВРТАК, 17. ЈАНУАР 2019.

11,00 часова – ПРИМЕЊЕНА ГЕОГРАФИЈА, Данијела Димић

ПЕТАК, 18. ЈАНУАР 2019.

10,45 часова – МАТЕМАТИКА, Милена Кенић
12,00 часова – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА), Мирјана Николић

ПОНЕДЕЉАК, 21. ЈАНУАР 2019.

10,00 часова – БЕТОН, Сандра Митровић
10,00 часова – ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНА, Сандра Митровић
10,30 часова – МЕТЕОРОЛОГИЈА СА КЛИМАТОЛОГИЈОМ, Зоран Ђокић
11,30 часова – ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ, Зоран Ђокић

УТОРАК, 22. ЈАНУАР 2019.

09,35 часова – ГЕОДЕЗИЈА 1, Младен Вујовић
10,00 часова – ХЕМИЈА, Градимир Тонић
11,00 часова 
– ГЕОДЕЗИЈА 2, Милош Ђорић
12,00 часова
– МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
12,00 часова – ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПАРКОВА И ОСНОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА, Зоран Ђокић

СРЕДА, 23. ЈАНУАР 2019.

09,35 часова– ИСПИТИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА, Славиша Милосављевић
11,00 часова 
– ЦВЕЋАРСТВО, Зоран Ђокић
12,00 часова 
– ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, Лела Голубовић
12,30 часова 
– СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, Лидија Бркић

ЧЕТВРТАК, 24. ЈАНУАР 2019.

11,00 часова – МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА 2, Милош Ђорић
12,00 часова
– ОСНОВИ ГРАЂЕВИНАРСТВА, Биљана Милићевић

ПЕТАК, 25. ЈАНУАР 2019.

09,45 часова – ФИЗИКА, Љиљана Анђелковић
09,45 часова – ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Љиљана Пјевић
11,00 часова – БИОЛОГИЈА, Љиљана Пјевић

 

ЦЕНОВНИК ЗА ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

  • Уписнина за школску годину са консултацијама (30% консултативне наставе из сваког предмета, питања, литература, графички радови и др.) – 3.300 динара.
  • Обнова школске године (за ученике завршних разреда III и IV степена са једним или два предмета – 1.100 динара.
  • Испит са писменим делом – 750 динара.
  • Испит без писменог дела – 650 динара.
  • Матурски испит – 2.300 динара.
  • Завршни испит – 1.850 динара.
  • Практична настава – 1.000 динара
  • Специјалистички испит – 21.950 динара

Уплата се врши на бр. жиро рачуна ГТШ „Неимар“:

840-1657666-29

НАПОМЕНА:

Ванредни кандидати су обавезни да приликом пријављивања испита упишу смер и разред, као и  да на самом испиту имају Записник о полагању испита. За испите који се појављују у више година обавезно назначити за коју годину се полаже испит (нпр. Математика II), у противном кандидат неће имати право да изађе на испит.

За све додатне информације можете се обратити координатору за образовање одраслих Љиљани Младеновић на телефон 018/ 292-092.