У Градској кући у Нишу, потписан је Уговор о финансирању пројекта „ДИГИТАЛИЗУЈМО ШКОЛУ ЗАЈЕДНО“ који подразумева давање финансијске подршке нашој школи за набавку дигиталних компонената (пројектора и лап – топова) за осавремењавање наставе.

Уговор о финансирању пројекта је тројни, потписан између Компаније „НИС а.д. Нови Сад“ која финансира пројекат, Града Ниша као посредника у реализацији конкурса „Заједници заједно“ и Грађевинске техничке школе „Неимар“.

„Многобројни ваннаставне активности у школи, увођење електронског дневника у наставу, креирање још једне рачунарске учионице као и пројекат „Обогаћени једносменски рад“ и „Ученичка задруга“ условили су да ученици више времена проводе у школи, за шта су нам потребни бољи ресурси и савременија опрема. Наравно, тренутно је ситуација таква да се настави изводи „на даљину“ а сви ресурси усмерени су ка ученицима који немају материјалних и техничких ресурса.“ – поручио је директор наше школе Сретен Васић приликом потписивања уговора у Градској кући.

„Стална тежња да школу дигитализујемо а наставу осавременимо кроз већи број мултимедијалних наставних садржаја, определила нас је за аплицирање на конкурсу НИС-а у оквиру програма „Заједници заједно“. Како у нашој школи постоји само једна мултимедијална учионица- медијатека, која је опремљена видео – бимом, односно рачунаром, пројектором и платном, јасно је да за потребе свакодневне наставе то није довољно.“ – закључио је Сретен Васић.

Реализацијом овог пројекта, у 8 учионица у школи (на приземљу и првом спрату) поставићемо дигиталну опрему (8 пројектора са носачем и 8 преносивих рачунара- лаптопова) која ће омогућити квалитетније одвијање наставе кроз коришћење савремене дигиталне технологије.

Када је у питању одрживост пројекта, пројектори и лаптопови који буду, као компоненте дигиталне опреме постављени у учионицама, биће на располагању у свакодневној настави ученицима ове али и наредних генерација.

Пројектне активности су већ кренуле, пројекат ће трајати 2 месеца, па ћемо већ у другом полугодишту (које се надамо да ће бити реализовано у школи ) имати постављену опрему која ће дочекати ђаке, чиме ћемо несумњиво унапредити реализацију и квалитет образовно- васпитног процеса у школи.