Поводом Међународног дана људских права, низом активности желимо да укажемо на поштовање људских права у образовним институцијама, али и на права која су прописана Универзалном декларацијом о људским правима Генералне скупштине Уједињених нација.

Доба пандемије нас је подсетило да смо сви исти, без обзира којој раси. полу или друштвеној или верској заједници припадамо, али да, на жалост, немамо сви исте услове развоја и не крећемо сви са истих позиција у живот.

Посебан изазов је за децу, ученике у периоду развоја, њихове родитеље али и наставнике који пуно пажње поклањају квалитетном образовању и васпитању ученика, уз обезбеђивање поштовање права детета.

Ситуација у којој се налазимо, и организација образовно- васпитног рада у средњим школама, условила је да овај дан обележимо активностима „на даљину“.

У сарадњи са психологом школе, припремили смо и прилагодили материјал у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.