Одлуком Тима за школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  друго полугодиште у школској 2021/2022. почиње по моделу 2, комбиновани модел.

Поштовани ученици, родитељи и запослени,
Одлуком Тима за школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  друго полугодиште у школској 2021/2022. почиње по моделу 2, комбиновани модел.
У прилогу су распоред долазака у школу од 24.1.2022. године, оперативни план рада школе- модел 2 као  и Одлуке Тима за кризне ситуације ГТШ Неимар, а у циљу несметане организације образовно-васпитног процеса и спречавања ширења вируса.
Желимо Вам пуно успеха, и пре свега здравља у другом полугодишту.
ГТШ  НЕИМАР