У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, донета је одлука да све средње школе у Републици Србији, у периоду од 8. до 19. марта 2021. године, остварују наставу на даљину.

То значи да ће од понедељка 08.03.2021. године, настава у средњим школама бити организована искључиво „на даљину“ односно online. Ученици уче и раде од куће, а наставници реализују наставу и шаљу материјал у реалном времену по распореду који је усвојен, преко платформе ГУГЛ УЧИОНИЦА за коју је наша школа верификована. Остале платформе и апликације могу бити додатни алат у раду (MEET, ZOOM, SKYPE ili VIBER) и такође могу да омогуће редовну наставу на даљину.

За ученике слабијег материјалног статуса и оне који немају могућности и електронске видове комуникације, школа ће обезбедити наставни материјал у папирној форми. За такве ученике могуће је да се комуникација одвија и телефонским позивима.

Активности који су везане за практичну наставу тренутно се обустављају, и биће реализоване када се за такву врсту наставе стекну услови.

Ваннаставне активности као што је пројекат „Обогаћени једносменски рад у средњим школама“ биће искључиво усмерене на додатну подршку ученицима у раду и постизање њихових бољих постигнућа. Такав вид наставе одвијаће се такође по устаљеном распореду, након редовне наставе од 14:00, такође „на даљину“.

Уз здравствене и хигијенске мере које се поштују у школи, организован је рад школе на дневном нивоу. Рад са ванредним кандидатима ће се одвијати по потреби.

Рад са странкама ће се обављати редовно, уз поштовање свих мера које су прописане.

Школа ће радити од 8.00 до 14.00, радиће све службе које нису везане за непосредну наставу (ненаставно особље и организатори наставе).

Када је у питању испитивање и оцењивање ученика, формативно оцењивање (ангажованост ученика, самосталност у раду, одговорност ученика, домаћи задаци, ученички радови…) и сумативно (бројчане оцене) реализовати без долазака ученика и наставника у просторије школе ради провера знања. Код оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. Наставник је аутономан у планирању оцењивања.

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се у електронском дневнику, уз обавезно уписивање напомене о облику и каналима комуникације. У дневник ће бити евидентирани ученици, који не учествују у раду на часу путем наставе на даљину.

За све недоумице контактирајте руководство школе или одељенског старешину.

У прилогу Вам се налази сатница часова за наредну недељу.

Будите одговорни, а пре свега останите здрави.