Предлог плана организације наставног процеса у Грађевинској техничкој школи „Неимар“

На основу стручног упутства бр. 601-00-00031/2021-15 од 25.8.2021.године, Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета рада установе, су на седници која је одржана 27.8.2021.године, предложили следећи начин организације наставе у школској 2021/2022.год.

Остваривање наставе и учења кроз непосредни рад у школи ће бити модел организовања наставе у ГТШ „Неимар“ од 1.септембра 2021. године односно I модел Образовно-васпитни рад организује се непосредно у простору школе, према усвојеном распореду часова, за све ученике у одељењу истовремено.

Сви ученици присуствују истовремено свим облицима образовно-васпитног рада у школи. Ученици од I до IV разреда долазе у школу на непосредну наставу. Школска година почиње у среду 1.9.2021. године. Смена почиње у 8.00. Часови трају 45 минута.

Распоред планираних часова по разредима, са распоредом звоњења

Сва одељења у школи похађају наставу по распореду часова од 8.00 до 14.05. Само ће понедељком, због организације вежби из предмета Геодетска мерења и рачунања, одељење првог разреда, наставу завршавати у у 16.00. Школа ради у једној смени. Ученици не мењају учионице, осим услед организације наставног предмета, поделе ученика на групе или због коришћења наставне опреме.

 • Предвиђене паузе искористиће се за проветравање, чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, библиотеке, радионица, тоалета и свих осталих просторија у којима ученици бораве. Посебан акценат је на сталном чишћењу и дезинфекцију свих површина а по потреби и дезинфекцији читаве школе, чиме се обезбеђује висока епидемиолошка безбедност.
 • Практична настава за одељења у којима је то предвиђено планом и програм наставе и учења ( руковаоци грађевинском механизацијом) одвија се код послодаваца ( фирме и предузећа) са којима наша школа има потписан уговор. Уколико из разлога безбедности или неког другог разлога није могуће реализовати часове практичне наставе код послодавца, часови ће бити реализовани у школским радионицама и кабинетима. Ученици првог разреда свакако практичну наставу обављају у школским радионицама. За организацију практичне наставе и процену безбедоносне ситуације, у погледу превентивних мера за спречавање ширења вируса, биће задужени наставници практичне наставе и организатор.
 • Препоручује се да ученици проводе велики одмор у дворишту. Препорука је да ученици мали одмор проводе у учионици уз надзор наставника.
 • Први часови одељенског старешине и грађанског васпитања, биће усмерени на едукацију ученика и информативно-саветодавни рад на тему пандемије, заштите од уношења и преношења вируса и поштовању усвојених правила понашања који обезбеђују епидемиолошку безбедност.
 • Планирање и програмирање наставе радити електронски и сви планови и извештаји на школском нивоу треба да буду у електронској форми.
 • Први сусрет наставника, ученика и/или родитеља ученика првог разреда организоваће се 31.8.2021.год. уз примену свих мера заштите (заштитна маска, дистанца у великом унутрашњем простору) према унапред утврђеном распореду. ( у 17 часова одељења Ат11 и Ат12, а од 17.30 Гд1 и РО1).
 • На часовима физичког васпитања активности организовати на отвореном кад год је то могуће. Уколико се настава одвија у сали за физичко, покушати одржавати физичку дистанцу, колико год је то могуће, форсирати индивидуалне спортове. Уколико се реализују групни спортови, пре и после сваког часа дезинфиковати заједничке предмете.
 • Сви остали облици образовно-васпитног рада, допунска, додатна настава, секције и активности у оквиру пројекта «Обогаћени једносменски рад у средњим школама» биће организовани тако да се смањи могућност преношења вируса.
 • Одлучивање о моделу наставе доноси се за територију сваке општине, односно града.
 • Свака наредна промена организације рада врши се на основу одлуке Тима за школе.
 • О свакој промени биће, најкасније до петка у 12 часова, обавештени родитељи и ученици школе.
 • Сви запослени, ученици и родитељи биће упознати са Мерама спречавања преношења и уношења COVID19- израђен је посебан документ који се тиче препорука, превентивних мера  и правила понашања ученика и запослених у школи.                                                                                                         

Препоруке и правила понашања ученика и запослених у школи.

Како би се смањио ризик од инфекције по повратку у школу, желимо да вас упознамо са препорукама као и правилима понашања која ће важити при поласку у школу.

1. Поступање са ученицима, наставним и ненаставним особљем уколико постоји сумња на вирус  или се појаве симптоми

Уколико су се симптоми појавили ван школе

Не долазити у школу, обавестити надлежну особу из школе. Јавити се у COVID амбуланту.

Уколико се симптоми појаве у школи

Ненаставно и наставно особље школе одлази у амбуланту Дома здравља или код надлежног лекара. Ученици се смештају у посебну учионицу (соба за изолацију) а одмах се обавештавају родитељи или старатељи.

2. Мере смањења ризика уноса корона вируса у школу

– Потребно је да сви који сумњају да имају неки симптом, пре поласка у школу, не треба да долазе ( кашаљ, повишена телесна температура, отежано дисање, језа, повраћање…)

– Све особе које су идентификоване као блиски контакти заражене особе, треба да остану у кућној самоизолацији наредних 14 дана.

– Све особе треба да проверавају редовно своју телесну температуру, а нарочито пре поласка у школу.

3. Одржавање физичке дистанце

– Физичка дистанца током активности које се одржавају у учионици није неопходна међу децом. У првим данима нове школске године, часови одељенског старешине и грађанског васпитања, биће посвећени едукацији о мерама за превенцију корона вируса.

– Потребно је да наставници и друго школско особље одржавају физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање једног метра.

4. Ношење маски

Ненаставно и наставно особље:

Невакцинисани наставници и особље носе маску током радног времена увек када се налазе у затвореном простору, и на отвореном уколико није могуће одржавати растојање од 1 метра од других особа. Уколико су наставници вакцинисани са две дозе вакцине, ношење маске није неопходно, изузев у случају када постоји потреба ближег контакта, када је маска обавезна. Током састанака који се одржавају у затвореном, ношење маски је обавезно за све запослене.

Ученици:

Ученици маске носе од куће. Ученик треба да носи маску од уласка у школу па све до доласка до своје клупе.  Маске треба да се користе на исправан начин- да покривају нос, уста и браду. Маска је обавезна током одговарања и било ког другог разговора. Маска је обавезна приликом којег кретања ван клупе ( одлазак до тоалета или на одмору). Маска се може одложити када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

Родитељи и други законски заступници и посетиоци:

Употреба заштитиних маски за родитеље и друге постиоце у школи је обавезна током боравка у затвореном простору.

5. Редовно прање руку, дезинфекција и проветравање

– На улазу у школу је постављена дезобаријера кроз коју морају проћи сви који улазе у школу. На улазу ће вас дочекати помоћни радник, који ће се распитати о вашем здравственом стању и дезинфиковати вам руке средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.

– Перите руке топлом течном водом и сапуном у трајању од 20 секунди или средством на бази алкохола, који су постављени у тоалетима. Не додирујте рукама усне, нос и очи, ни у рукавицама.

– При кашљању и кијању користите једнократно папирну марамицу и потом је баците у бесконтактну канту за отпатке са поклопцем.

– Често дезинфикујте наочаре, мобилне телефоне, оловке, кључеве, нотесе и новчанике.

Проветравање просторија се врши природним путем.

Препорука је да ученици мали одмор проводе у учионици под надзором наставника, а велики у дворишту школе.