Реализован пројекат „Улагање у квалитет наставе и учења – улагање у будућност“. 

Реализацију пројекта омогућило је  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, сектор за ученички стандард. Обезбеђена су средства за куповину 25 рачунара и монитора и комплетне рачунарске опреме.

Пројекат је трајао 2 месеца, и подразумевао је набавку опреме, инсталирање и опремање 2 рачунарска кабинета. Замењени су рачунари чија је конфигурација застарела и није било могуће инсталирати програме и софтвере за одвијање наставе.

Опремљене рачунарске учионице служиће за наставу из предмета: разрада пројеката, организација грађења, техничка обрада у премеру, апликативни рачунарски програми и др.

Опремањем кабинета савременом рачунарском опремом и осавремењивањем норматива наставе, унапредићемо информатичку писменост ученика наше школе, као директних корисника али и  подићи стандард квалитета наставе.

[ngg src=“galleries“ ids=“7″ display=“basic_thumbnail“]