Дан раније предвиђен је за упознавање ученика и родитеља са наставницима.

 

Предлог плана организације наставног процеса у Грађевинској техничкој школи „Неимар“

На основу анкете спроведене међу родитељима ученика школе, предлога Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета рада установе,  Наставничко веће одлучило је да се наставни процес у Грађевинској техничкој школи  одвија на следећи начин у шк.2020/2021.год:

 • Посебни програм наставе оствариваће се по моделу Б – настава по комбинованом моделу односно група ученика која је увек у школи, затим ученици који се мењају на недељу дана и ученици који наставу прате искључиво на даљину и долазе у школу ради оцењивања:

 

  • Ученици од Iдо IV разреда долазе у школу на непосредну наставу, а следеће недеље часови се реализују путем наставе на даљину. С обзиром на просторне услове школе, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, настава ће бити организована за групе које ће бројати максимално 15 ученика.
  • Одељења или групе са мање од 16 ученика наставу ће похађати све време у школи изузев ученика који су се определили за учење на даљину.
  • Ученици који су се определили за учење на даљину, долазе у школу само када треба да представе резултате рада односно када се оцењују. Ученици који су се определили за учење на даљину могу из оправданих разлога да промене своју одлуку.
  • У складу са Законом, а на основу посебног програма час (теорија, вежбе и практична настава) траје 30 минута, а након трећег часа предвиђен је одмор у трајању од 30 минута и након петог часа од 15 минута.

 

Временска организација
1.час 800-830
одмор 5 мин
2.час 835-905
одмор 5 мин
3.час 910940
Велики одмор 30 мин
4.час 1010-1040
одмор 5 мин
5.час 1045-1115
Велики одмор 15 мин
6.час 1130-1200
одмор 5 мин
7.час 1205-1235

 

 • Предвиђене паузе искористиће се за проветравање, чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, библиотеке, радионица, тоалета и свих осталих просторија у којима ученици бораве. Ученици за време малих одмора не напуштају учионицу, седе у својим клупама, а до тоалета одлазе по захтеву и у пратњи дежурног наставника или помоћног особља.

Реализација наставе:

 • Како ће школа радити по комбинованом  моделу, ученици ће похађати наставу и у школи и на даљину, али ће бити и ученика који ће се определити само за наставу на даљину. За такве ученике вршиће се формативно оцењивање, а сумативно искључиво у школи, непосредним увидом у приказ резултата рада ученика и у сврху њиховог оцењивања. За ученике који наставу похађају комбиновано, у недељи када су „код куће“ биће организована предавања, а у недељи када су у школи, биће организована вежбања, провера напредовања и вредновање постигнутих резултата. С обзиром да ће неколико група ићи редовно у школу, за њих ће све активности око праћења и напредовања резултата бити реализоване у школи.
 • За извођење наставе на даљину школа је изабрала систем односно платформу Google учионица. Овај систем омогућиће реализацију наставног процеса у оlineокружењу, интерацију свих актера наставног процеса, процену ученичких достигнућа и вредновање самог наставног процеса
 • Платформа која је изабрана за наставу на даљину, омогућава комуникацију наставника са ученицима, свакодневно и омогућава креирање датотека и дигиталних садржаја који омогућавају постављање кратких питања ученицима или и неког теста. Ова платфома поседује и могућност складиштења наставних материјала и ученичких радова.
 • За општеобразовне предмете (математика, српски језик и књижевност, физика, хемија, историја, географија и биологија) и поједине општестручне предмете биће доступни часови на платформи за учење на даљину – РТС планета.За ускостручне предмете снимају се часови за чију активност су задужене средње стручне школе грађевинске и геодетске струке (међу њма је и наша школа), у организацији Заједнице грађевинских школа и ЗУОВ-а.

 

Важно:

 • Први сусрет наставника, ученика и/или родитеља ученика првог разреда организоваће се у понедељак 31.8.2020.год. уз примену свих мера заштите (заштитна маска, дистанца у великом унутрашњем простору) према унапред утврђеном распореду.

17.00 – Ученици одељења Ат11 и Ат12 ( списак ученика ће бити објављен накнадно).

18.00  –  Ученици одељења Гд1 и Р1

Школа почиње са радом 1.септембра, када долази прва група ученика од 8.00.

Први дан школске године биће посвећен предавању и дискусијама о значају превенције вируса COVID у школској средини.

 

Остале информације:

Надаље, часови одељенског старешине и грађанског васпитања биће посвећени едукацији ученика о значају превенције COVID 19 у школској средини.Како је школа укључена у пројекат „Обогаћени једносменски рад“ за наредну школску годину, сви ресурси и све активности које су њом планиране биће усмерене на пружање додатне образовно- васпитне подршке ученицима, непосредно и на даљину. Поред осталог једносменски рад ( на даљину или у школи) обухватиће активности везане за постизање бољих резултата и постигнућа ученика и њихове активности усмерене на методе и технике учења.

 • На часовима физичког васпитања активности ће се организовати искључиво на отвореном, а у случају лошег времена настава ће се одвијати у учионици и биће посвећена едукацији ученика о значају превенције COVID19 у школској средини.
 • У школи ће постојати издвојена учионица-простор за боравак ученика који буду осетили симптоме вируса, до тренутка доласка родитеља.

 

СВЕ БЕЗБЕДОНОСНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ БИЋЕ У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКАМА ЗА БЕЗБЕДАН ПОВРАТАК У ШКОЛЕ У ТОКУ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ, КОЈЕ СУ ПРОПИСАНЕ ОД СТРАНЕ КРИЗНОГ ШТАБА, ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МПНТР.

 

Тим за кризне ситуације ГТШ Неимар