Међународни дан толеранције

  1. новембра у свету и Србији се обележава Међународни дан толеранције установљен ради истицања потребе за толеранцијом у друштву и указивања на негативне ефекте нетолеранције. Генерална скупштина УН је 1996. Године позвала државе чланице да обележе Међународни дан толеранције сваког 16.новембра.

Као и ранијих година ,током ове седмице , а посебно 16. Новембра   / Међународни Дан толеранције/ ,  у  ГТШ „Неимар „   часови одељењског старешине , грађанског васпитања ,  историје и социологије су посвећени  теми толеранције. Ученици су  у прилици да активно учествују у креирању паноа  Међународни дан толеранције, који је постављен у ходнику школе. На часовима се разговарало о темама  које се тичу толеранције, (не)дискриминације, равноправности и једнакости и осталим хуманистичким вредностима.

Да се подсетимо:

ТОЛЕРАНТНОШЋУ постајемо свесни да је разноликост људско богатство. Учећи о другима постајемо толерантни према ономе што је различито. На тај начин, у друштву у коме се различитости прожимају, изграђује се поверење и заједништво.

НЕТОЛЕРАНЦИЈА је недостатак поштовања за туђе навике и веровања. Огледа се у томе што неко није вољан да допусти другим људима да се понашају на другачији начин или имају другачије мишљења.

СТЕРЕОТИПИ се односе на распрострањена уопштена и нетачна  уверења или мишљења о одређеној људској заједници.
ПРЕДРАСУДЕ могу бити позитивне или негативне. Њима осуђујемо или величамо некога без претходног упознавања. Тешко се мењају и и због тога је важно бити свестан да их поседујемо.

ДИСКРИМИНАЦИЈА је предрасуда која се показује у понашању.

                       Зато драги и поштовани ученици , будите толерантни