ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НЕИМАР“ ЋЕ ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ БИТИ УКЉУЧЕНА У ПРОЈЕКАТ „СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО ДА ОДРАСТА ЗДРАВО“

Министарства просвета, спорта и здравља Републике Србије покренули су у школској 2023/2024. години Пилот пројекат „Свако дете има право да одраста здраво!“ Наша школа је једна од 22 средње школе, које учествују у пројекту.

Циљ Пилот пројекта је унапређивање стратешког система физичког и здравственог васпитања и спорта почев од основношколског узраста, па до врхунског спорта.

Активности и садржаји  у Пилот пројекту:

             Реализација додатних часова наставе физичког и здравственог васпитања (у нашој школи два часа) у складу са програмом наставе и учења предмета физичко и здравствено васпитање.

             Организација лекарских здравствених прегледа за ученике учеснике пројекта;

             Организација ваннаставних активности које школа треба да реализује у складу са својим могућностима и потребама ученика (излети, шетње, такмичења и друге активности у складу са програмом).

             Кроз наставни процес уочити талентоване ученике за одређене спортове и исте упућивати да се у складу са својим жељама и интересовањима укључе у спорт.

             Организација и реализација едукатвних трибина, радионица, обука за ученике и родитеље односно друге законске заступнике.

На основу два тестирања ученика (септембар 2023. године и мај 2024. године) систематски ће се пратити физички развој и моторичке способности ученика учесника пројекта. Ученици и родитељи односно други законски заступници ће бити упознати са начином и сврхом тог праћења. Сви ученици ће добити информације о њиховим индивидуалним резултатима и одређена упутства како и на који начин могу побољшати моторичке способности.

Сретен Васић, директор Грађевинске техничке школе „Неимар” каже „Подржавамо овакву идеју, здушно смо прихватили учешће у пројекту, као школа у којој се организује једносменски рад, и у којој се доста пажње поклања реализацији ваннаставних активности. Ови часови неће подразумевати само спортске активности. Планиране су активности тестирања ученика, лекарских прегледа, предавања и трибина, а све у циљу очувања физичког и менталног здравља наших ученика”, додаје директор.

Грађевинска техничка школа „Неимар“