У среду, 24. октобра 2018. године, организована је едукација наставника и ученика на тему „Планирање превенције употребе дрога у раду са ученицима“.

Популација деце и младих је изложена разним ризицима који представљају велико оптерећење за њихово здравље и укупан развој. Један од најопаснијих ризика по здравље и развој младих јесте употреба психоактивних супстанци. На том пољу сви сегменти друштва имају важну улогу у смањењу понуде али и тражње психоактивних супстанци.

Идеја едукације која се спроводи у школама јесте да се младима понуде знања и вештине да направе здраве изборе у животу и тиме избегну ризик употребе дрога.

Истовремено рад тима за превенцију употребе дрога базира се и на едукацији и подршци наставницима и родитељима у препознавању потенцијалних ризика. Заједнички рад свих нас из различитих професионалних сфера може да помогне у решавању проблема употребе психосктивних супстанци. Тиме обезбеђујемо свакој младој особи право на здравље и укупан развој.

Едукацију је спровео мултипрофесионални тим за едукацију уз координацију Института за јавно здравље и МНПТР.

Овакав вид едукације заједничка је акција Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије и Института за јавно здравље. И наша школа једна је од оних које су укључене у ову активност, а на основу Стручног упутства за планирање превенције употребе дрога у раду са ученицима, који је прописало МНПТР. У ту сврху јула месеца формирана је Комисија Владе Републике Србије за превенцију наркоманије у школама.

Ова едукација биће организована за све ученике првог разреда и наставнике наше школе. За ученике осталих разреда едукација је била спроведена на часовима одељенског старешине или грађанског васпитања као и у оквиру вршњачке едукације.

[ngg src=“galleries“ ids=“4″ display=“basic_thumbnail“]