Пријављивање испита у јунском року школске године 2018/19 за ванредне ученике обављено је од 27-31. маја 2019. док су термини за полагање испита у јунском року од 10-21. јуна 2019. године.

ПОНЕДЕЉАК, 10. ЈУН 2019.

10,40 часова – НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА, I-II РАЗРЕД, Весна Минић
11,00 часова – АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА, Зоран Ђокић

УТОРАК, 11. ЈУН 2019.

09,30 часова – ИСТОРИЈА, Иван Илић
09,30 часова
– ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА, Младен Вујовић
09,30 часова – ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ, Младен Вујовић
10,00 часова
– ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНА, Сандра Митровић
11,00 часова
– РАСАДНИЧАРСТВО, Зоран Ђокић
11,00 часова
– ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (РУКОВАЛАЦ ГРАЂ. МЕХАНИЗАЦИЈОМ), Драгана Пејовић
11,00 часова – ФИЗИКА, Љиљана Анђелковић

СРЕДА, 12. ЈУН 2019.

10,00 часова – ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ – Лела Голубовић
10,00 часова – ТЕХНОЛОГИЈА ЦВЕЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ, Зоран Ђокић
10,30 часова – ОСНОВЕ НИСКОГРАДЊЕ, Радица Јевремовић

ЧЕТВРТАК, 13. ЈУН 2019.

10,00 часова – ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА), Зоран Ђокић
10,00 часова – ГЕОДЕЗИЈА (ГРАЂЕВИНЦИ), Славиша Милосављевић
10,00 часова – ГЕОМЕХАНИЧКА ИСПИТИВАЊА, Сандра Митровић

ПОНЕДЕЉАК, 17. ЈУН 2019.

10,00 часова – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (ХИДРОГРАЂЕВИНАР), Биљана Милићевић
10,00 часова – БОТАНИКА, Зоран Ђокић
11,00 часова – ГЕОДЕЗИЈА 2, Милош Ђорић

УТОРАК, 18. ЈУН 2019.

10,00 часова – СТАТИКА, Биљана Милићевић
10,00 часова – АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ, Славиша Милосављевић
12,00 часова – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, Биљана Милићевић
12,00 часова – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, Зорана Богуновић
12,00 часова – ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА, II РАЗРЕД, Милош Ђорић

СРЕДА, 19. ЈУН 2019.

10,00 часова – ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, Владица Пејовић
11,00 часова – ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ, Милош Ђорић

ЧЕТВРТАК, 20. ЈУН 2019.

10,00 часова – МАТЕМАТИКА, Милена Кенић
10,00 часова – АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ, III РАЗРЕД, Славиша Милосављевић
10,00 часова – КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ, Душан Вучетић
12,00 часова – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, Лела Голубовић

ПЕТАК, 21. ЈУН 2019.

10,00 часова – ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ), Зоран Никодијевић
10,00 часова – СРПСКИ ЈЕЗИК, Лидија Бркић

Ценовник за трогодишње и четворогодишње школовање:

Упис годинe – 3.300 динара.
Обнова године – 1.100 динара.
Испит без писменог дела – 650 динара.
Испит са писменим делом – 750 динара.
Испит са вежбама – 1000 динара
Испит из практичне наставе – 1.000 динара
Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика – 90 динара
Час консултативне наставе: група до 15 ученика – 120 динара
Завршни испит – 1.850 динара.
Матурски испит – 2.300 динара.

Уплата се врши на бр. жиро рачуна ГТШ „Неимар“: 840-1657666-29

Ванредни кандидати су обавезни да приликом пријављивања испита упишу смер и разред, као и да на самом испиту имају Записник о полагању испита. За испите који се појављују у више година обавезно назначити за коју годину се полаже испит (нпр. Математика II), у противном кандидат неће имати право да изађе на испит.

За све додатне информације можете се обратити координатору за образовање одраслих Љиљани Младеновић на телефон 018/ 292-092.