Конкурсом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за упис ученика у први разред школске 2019/2020. године, у Грађевинској техничкој школи „Неимар“ планиран је упис на следећим образовним профилима:

Потребна документа за упис у Грађевинску техничку школу „Неимар“:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)
  • Дипломе о освојеним наградама