Изменама календара образовно-васпитног рада за средње школе, прописано је да се распуст завршава 15. јануара 2021. године, а да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

У нашој школи настава ће се одвијати по комбинованом моделу, усвојеном на седници Наставничког већа 31.8.2021. на нивоу стручних органа и тимова, односно у складу са стручним упутством за остваривање наставе непосредним путем и путем наставе на даљину.

Комбинована настава је по моделу Б, ученици се деле на две групе, од којих ће једна група долазити у једној недељи на непосредну наставу, а друга учити на даљину. У понедељак креће 1.група ученика.

И даље постоји могућност изјашњавања ученика (односно њихових родитеља или старатеља) о томе да наставу похађају искључиво на даљину, уз обавезу доласка у школу, да би презентовали резултате и продукте рада, односно због оцењивања.

Настава почиње у 8.00, часови трају 30 минута, уз 2 велика одмора, један у трајању 30 минута након 3.часа, и један од 15 минута, након 5.часа. Настава се завршава у 12.35. Након тога биће организована додатна подршка ученицима у оквиру пројекта ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД.

Биће примењиване све епидемиолошке и безбедоносне мере као што је то било и у првом полугодишту. На улазу у школу, ученици су у обавези да се дезинфикују ( руке) и прођу кроз дезобаријеру. За време малог одмора, ученици не напуштају учионице, са њима остаје и наставник. Ученици напуштају учионицу, да би отишли до тоалета, у пратњи дежурног наставника или помоћног радника. Ученици и наставници носе маске за време трајања наставе.

СВИМ УЧЕНИЦИМА, ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМА У ШКОЛИ, ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА.

ГТШ НЕИМАР