На сајту Министарства просвете објаваљени су резултати за упис у средње школе и гимназије.

Од 120 места на четири образовна профила у подручју рада Геодезија и грађевинарство, након првог уписног круга остало је 10 упражњених места на профилу трећег степена ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА.

Овакви резултати уписа пријају, али нас и обавезују да будемо још бољи. Интересовање ученика за нашу школу продукт је константог унапређивања образовно- васпитног процеса, укључујући већу понуду ваннаставних активности, укључивање ученика у пројекте, модернизације опреме и осавремењивања услова за рад и боравак у школи.

Оваквом интересовању допринела је и обимна промоција школе и образовних профила, све оно што смо урадили у протеклом периоду, као и експанзија грађевинарства, које је несумњиво, опет у моди.

Интересовање ученика завршних разреда Основних школа за образовне профиле у Грађевинској техничкој школи „Неимар“ је било никад веће, што потврђује и чињеница да је за сваки образовни профил био потребан већи број бодова него претходних година.