Грађевински техничари за високоградњу обављају три групе послова: израду нацрта и пројекта (разрађује идејни пројекат – план грађевинског пројекта, израђује макете); послове припреме (израђује техничку документацију, врши калкулацију, израђује предмет…); извођачке радове (ради као шеф градилишта – организује поједине фазе радова, води градилишну документацију, евиденцију о материјалима, грађевинској механизацији и радницима).

Разноликост послова које обављају грађевински техничари условљава и различите радне услове, који могу бити изузетно повољни (у неком пројектном бироу) до релативно неповољних (на градилишту). Сматра се да је за занимање грађевинског техничара потребна чврста физичка грађа и добра кондиција. Осим тога, потребни су: добар вид и слух, неоштећен локомоторни систем (руке, ноге), добро физичко и душевно здравље. Страх од висине, склоност вртоглавицама и несвестицама, болестан респираторни систем и/или унутрашњи органи онемогућују успешно бављење овим занимањем.

Школовање за занимање грађевински техничар за високоградњу, нискоградњу или хидроградњу траје четири године. По успешном завршетку школовања, по тренутно важећем Закону о високом образовању, могуће је студирање, на било ком факултету на ком кандидат положи пријемни испит. Наши ученици уписују неки од смерова на Грађевинском и Архитектонском факултету.