Избором образовног профила техничар за пејзажну архитектуру опредељујете се за послове који су везани за неговање и унапређење радне и животне средине. Ради се о пословима који су уско везани за шумарство, биологију, екологију, озелењавање насеља и уређење предела.

Овај образовни профил намењен је креативним ученицима наклоњеним екологији, цвећу и биљкама. У току школовања научићете да користите савремене методе које вам омогућавају да се успешно бавите пејзажном архитектуром. Послови којима се баве техничари за пејзажну архитектуру су:

  • биљна производња,
  • трговина цвећем и биљним производима,
  • озелењавање насеља,
  • унапређење предела.

Стручњаци овог профила запошљавају се у расадницима, комуналним организацијама, пољопривредним, грађевинским и пројектантским предузећима, националним јавним парковима и ботаничким баштама.

По успешном завршетку школовања, по тренутно важећем Закону о високом образовању, могуће је студирање на било ком факултету на ком кандидат положи пријемни испит. Наши ученици, обично, уписују неки од смерова на Шумарском факултету, Природно – математичким факултетима и Пољопривредном факултету.

Подели са пријатељима