Грађевински техничар је појединац који користећи своје умеће и вештине, употребљава изворне или прерађене производе из природе (дрво, земља, камен, бетон, челик…) и користи за изградњу објеката. Поред тога што планира изградњу објеката, грађевински техничар је и надзире.

У начелу разликујемо послове грађевинског техничара високоградње и грађевинског техничара нискоградње. Први се бави изградњом породичних кућа, викендица, гаража, стамбених и пословних објеката, па чак и читавих насеља. Други се бави изградњом путева, пруга, мостова, аеродрома, водовода…

Грађевински техничари се могу разликовати и према пословима које претежно обављају. Тако разликујемо непосредне произвођаче (организују и надгледају послове на градилишту), планере или аналитичаре (баве се припремом и организацијом производње) и техничаре (баве се цртањем и разрађивањем детаља).