Грађевински техничар за лабораторијска испитивања или грађевински лаборант се бави утврђивањем чврстине, проводљивости, порозности и осталих карактеристика грађевинских сировина, нарочито асфалта и бетона.

Стара се о вршењу геомеханичких истраживања, узимању примерака тла помоћу сондажних бушотина, издавању извештаја о тестирању грађевинских супстанци на бази којег ће надлежне установе издати одобрење за експлоатацију грађевинског материјала на тржишту.

Прво прикупља примерке са лица места а потом их односи у специјалне лабораторије где их испитују коришћењем разних лабораторијских апарата.

Подели са пријатељима